PRÁZDNINOVÁ DÍLNA - RECYKLUJEME UMĚLECKY

  • Bez omezeni
Uvádíme ve dnech:
  • od 19. 7. 09:00 - 11:00
Dětské oddělení knihovny

Knihovna se celý rok snaží vytvářet minimum odpadu a intenzivně recyklovat.  Zveme děti do pravidelné prázdninové dílny, kde se budou tvořit umělecká díla z oblázků, písku, použitého papíru, přírodnin a dalších materiálů.