MILEVSKÝM KRAJEM

  • Bez omezeni
Uvádíme ve dnech:
  • od 19. 8. 07:00 - 16:00
Obce v regionu

1. ročník turistického pochodu, pěší trasy: 3, 8, 10, 19 km, cyklotrasy: 29, 48 a 56 km. Start od 7:00 do 10:00 hodin u Domu kultury, cíl do 16:00 hodin v kempu u Vášova rybníka.

zajišťuje: Jindřich Janouch, Jaroslav Mácha

Trasy pro pěší:

3,5 km: po (ČTZ) na náměstí (0,8 km), po ((ZTZ) ke klášteru (1,9 km), po (ŽTZ) do cíle u kempu U Vášů.

8 km: po (ČTZ) na náměstí (0,8 km), po (ZTZ) na Šibenný vrch (2,4 km), po (ŽTZ) přes Boukal a Spálenou do cíle v kempu U Vášů.

10 km: po (ČTZ) na nádraží ČD (1 km), z nádraží po (ČTZ) k rybníku Pytlák (2,7 km), po (ŽTZ) přes Staňkov, klášter (8,3 km) až do cíle v kempu u Vášů.

19 km: ulicí Kpt. Nálepky k Pennymarketu (0,8 km), dále po (ČTZ) na Hajdu (2,2 km), po (ŽTZ) k rybníku Boukal (6,3 km), po (MTZ) k rybníku Budák (8,8 km), po (ŽTZ) na Karlov (13,3 km), po (ČTZ) k silnici na Kovářov (17 km), po silnici ke (ŽTZ) 17,4 km a po (ŽTZ) k cíli v kempu U Vášů.

CYKLOTRASY:

start Milevsko:

29 km: Od místa startu se vydáme po cyklotrase (CT) č. 1156 směrem k ZVVZ a dále do Sepekova. Ze Sepekova pokračujeme po CT č. 1153 přes Božetice až ke křižovatce na Radihošť, kde CT opouštíme a pokračujeme po silnicích třetích tříd a místních komunikacích předs Radihošť, Božejovice, Božejovické nádraží, Olší, Nové Dvory, Opařany, Podboří. Z Podboří dále pokračujeme po CT č. 1153 do Sepekova. Ze Sepekova pokračujeme do Milevska po CT č. 1156, podjedeme nadjezd silnice Lety - Tábor, poté opustíme CT 1156 a jedeme rovně po silnici č. 105 směr Petrovice až do cíle v kempu U Vášů.

48 km: Část trasy absolvujeme podle popisu trasy 29 km až do Opařan. Z Opařan pokračujeme po silnici třetí třídy přes Řepeč, Slavňovice do Stádlce. Ze Stádlce pokračujeme po CT č.31 přes Křídu do Starého Sedla. Ze Starého Sedla jedeme po CT č.1153 přes Srlín až do Zběšiček. Ve Zběšičkách CT opustíme a po silnici dojedeme do Jestřebic. Dále pokračujeme po CT č.31 přes Veselíčko, Branice až na křižovatku do Rukávče. Od této křižovatky pokračujeme po cyklotrase č.1152 přes Rukáveč do Milevska, projedeme městem a dále jako podle popisu CT 29 km.

56 km: Začátek trasy absolvujeme podle popisu trasy na 29 km až do Opařan. Z Opařan pokračujeme podle popisu trasy 48 km až do Starého Sedla. Ze Starého Sedla jedeme po CT č.31 přes Rataje, Zběšice do Bernartic, kde CT opustíme a po silnicích třetí třídy a místních komunikacích pokračujeme do Bojenic, Horních Rastor, Dolních Rastor, Podolí I, Jetětic, Stehlovic do Branic. V Branicích se napojíme na CT č.31, po které dojedeme na křižovatku do Rukávče. Z křižovatky pokračujeme po CT č.1152 přes Rukáveč a dále podle popisu trasy 48 km.