ZAHÁJENÍ PŘÍJMU PŘIHLÁŠEK - MOTIVAČNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO

  • Bez omezeni
  • Cena 0,- Kč
Uvádíme ve dnech:
  • od 1. 8. 08:00 do 31. 8. - 17:00
Centrum Milísek

7denní bezplatný program pro ženy vracející se na trh práce, který se bude konat v termínu od 11. do 22. září od 8 hodin. Bilanční diagnostika - získání osobnostního portfolia; Kurz slaďování rodinného a pracovního života. Bezplatně zajištěno: péče o děti v jesličkách, občerstvení, výukový materiál, proplacení jízdného.