Zájmové kroužky, volnočasové aktivity, letní tábory, akce pro děti, soutěže MŠMT, turnaje, kurzy a dílny.