Načítání…

Kostel Navštívení Panny Marie v Lašovicích je tvořen jednolodní obdélníkovou stavbou s věží v západním průčelí. Stavba pochází z let 1269-70, již v roce 1365 kostel poprvé připomínán jako farní.  V současnosti patří do okruhu milevského kláštera. Presbytář je raně gotický a v 17. století byl překlenut polem pětidílné křížové klenby s vytočenými hřebínky. V nárožích jsou zachovány výběhy původní žebrové klenby s konzolemi. Loď je se dvěma raně gotickými hrotitými portály kryta plochým stropem, v severní zdi se nachází schodiště na bývalou emporu. Dále je na kostele k vidění triumfální oblouk hrotitý s žebrem.Na budově kostela byly zavěšeny dva zvony, ale během I. světové války byl jeden ze zvonů zrekvírovaný. Po skončení války byly za finanční pomoci krajanů z Ameriky zakoupeny dva nové zvony. V roce 1924 byly všechny tři zvony slavnostně zavěšeny.

Adresa

Adresa:

Lašovice

GPS:

49.55470269383313, 14.24066664675604