Načítání…

Říčka Smutná pramení u obce Chyšky v západní části Čertovy hrbatiny a v Bechyni se vlévá do řeky Lužnice. Její celková délka je 44 km a v úseku dlouhém 2,5 km – od hráze rybníka Chobot 1,5 km východně od městyse Sepekov, až po most na Silnici Sepekov – Opařany, 2km jihovýchodně od Sepekova, byla v roce 1985 prohlášena za přírodní památku s názvem Smutný (velikost 4,35 ha). Přirozeně meandrující horní část toku říčky Smutná zasazená do krajinářsky působivého údolí tvoří hnízdní biotop početných populací druhově bohaté avifauny a pravidelně se zde vyskytuje také vydra říční. V povodí říčky byly objeveny pozůstatky mohyl, jež jsou důkazem osídlení této oblasti již v dávných dobách. Podle pohřebišť, která jsou rozeseta při jejím toku, dostala říčka pravděpodobně i své jméno.

Adresa

Adresa:

Rataje

GPS:

49.3502047754276, 14.450140908367302