Základní informace o městě

Město Milevsko je centrem Milevského regionu, který se nachází v severní části Jihočeského kraje a vzdušnou čarou je vzdálen přibližně 60 km od Českých Budějovic, 25 km od Písku a 20 km od Tábora. Milevský region zaujímá plochu 38 521,4 ha a čítá zhruba 18 546 obyvatel.

Samotné město Milevsko se rozkládá na ploše 1535,17 ha a v současnosti v něm trvale žije 8710 občanů (údaj k 31. 12. 2013). Milevsko slouží jako sociální, ekonomické, dopravní, kulturní a turistické centrum nejen mikroregionu, ale také správního obvodu obce s rozšířenou působností. Město se skládá z 6 místních částí – Velká, Rukáveč, Milevsko, Dmýštice, Něžovice a Klisín a celková katastrální výměra města Milevska včetně místních částí činí 4232,31 ha. Na celém území města (včetně místních částí) se nachází celkem 1800 budov s přidělenými domovními čísly, z toho je 1530 domů s číslem popisným a 99 rekreačních objektů (s číslem evidenčním) situováno přímo ve městě.

Region Milevsko patří horopisně k jižní části Středočeské pahorkatiny. Samotné město Milevsko leží ve sníženině na pravém břehu Milevského potoka. Nadmořské výšky se pohybují v rozmezí od 433 m (údolí Milevského potoka) do 499 m (kóta na jižním okraji města u silnice na Bernartice). Střední výška činí asi 460 m (u kostela sv. Bartoloměje). Mezi nejvýraznější vrcholy v okolí města patří Zvíkovec (542 m), Strážka – severovýchodně o města, nedaleko obce Přeštěnice (někdy též nazývána Stráže – 610 m), jižněji Bečov (586 m), severozápadně u Jenišovic Pahorky (556 m) a západně mezi Milevskem a Zbelítovem leží Šibený vrch (532 m). Město Milevsko je odvodňováno do Lužnice, nejbližší okolí města však patří ke dvěma povodím – kromě Lužnice odtéká voda ze zdejší krajiny i do Vltavy. Rozvodí mezi povodím Lužnice a povodím Vltavy tvoří přibližně spojnice Milevsko – Hrazany. Okrajem města protéká Milevský potok, který pramení asi 0,5 km severně od obce Chyšky ve výšce 649 metrů. Milevský potok je pravostranným přítokem říčky Smutné, do níž se vlévá asi 2,5 km jihovýchodně od Sepekova v nadmořské výšce 409 metrů.Délka toku činí 19,8 km, na této vzdálenosti překonává výškový rozdíl 240 metrů a odvodňuje území o ploše 80 km2.

Podnebí zdejší krajiny má spíše vnitrozemský ráz. Průměrné roční teploty se pohybují v rozmezí 6 – 8 °C. V létě jsou teploty vyšší, průměrně 12 – 14 °C. Průměrné srážky se pohybují kolem 500 – 600 mm.

Plán města ke stažení zde.

Symboly města Milevska (PDF 3MB)