Milevské maškary s GEOFUNem, to je zábavná geolokační turistická hra, která atraktivní formou seznamuje   návštěvníky města Milevska s jeho zajímavostmi a při plnění rozmanitých úkolů jim poskytuje nevšední zážitky spojené s daným místem. Hlavním záměrem projektu je prostřednictvím této mobilní aplikace oslovit širokou veřejnost a motivovat hráče k návštěvě dané destinace. Princip hry spočívá ve využití chytrých telefonů, které disponují technickými možnostmi umožňujícími lokalizaci,  a tak se geolokační hra spustí až na určeném místě, čímž je podpořena návštěvnost destinace. Hráč, který se do  hry zapojí, si nainstaluje aplikaci GEOFUN do svého telefonu a provede načtení hry v daném místě. Následně již  pro samotnou hru nepotřebuje internetové připojení, běží offline. Geolokační hra je založena na dynamickém poznávání destinace prostřednictvím vlastního originálního příběhu,  který sestává z různorodých úkolů, a je atraktivní v tom, že hráč předem neví, jaké úkoly ho čekají, dokud  nedorazí na určené místo začátku hry.

Tato geolokační hra, tzv. geosranda, vznikla v rámci projektu „Milevsko s GEOFUNem“ a je dostupná na na této webové adrese: http://www.geofun.cz/milevske-maskary/. V rámci tohoto projektu byl také vytvořen níže uvedený videospot a leták, který obsahuje podrobnější informace o hře.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Projekt „Milevsko s GEOFUNem“ byl podpořen z Dotačního programu Podpora cestovního ruchu Jihočeského kraje v roce 2016.