Milevsko pro život i pro dovolenou

Ve čtvrtek 26. května byl za velké účasti milevského obyvatelstva v Milevsku slavnostně odhalen pomník Járy Cimrmana.

Dne 26. května byl v Milevsku odhalen pomník Járy Cimrmana (fiktivní postava univerzálního českého génia), který se tu zasloužil o vybudování milevských Závodů na výrobu vzduchotechnických zařízení.

Pomník, který odhalil herec Petr Brukner a pan místostarosta Milevska Michal Horek, byl v Milevsku instalován právě proto, že v něm roku 1898 při cestě z Prahy do Vídně (anebo z Vídně do Prahy) velký myslitel a vynálezce dokázal na kámen načrtnout první ventilátor (protože mu v parném létě bylo horko). Tímto převratným vynálezem se vlastně nechtěně (a možná zcela úmyslně) zasloužil o vybudování milevských Závodů na výrobu vzduchotechnických zařízení.
Sám pan Petr Brukner má k Milevsku vazby, a to pracovní. Řekl, že kdyby nenastoupil na hereckou dráhu, byl by patrně projektantem vzduchotechniky. Jako písecký rodák dva roky po škole v Milevsku pracoval a naprojektoval prý několik ventilátorů.


A co si k této příležitosti připravili herci z Kovářovské opony?

Neotřesitelný génius Jára Cimrman jednoho památného květnového dne usedl v těchto místech na kámen pod lipami při cestě od Vltavy do Tábora. Znaven chůzí, vedrem, kdy se lístek na stromech nepohnul, s oroseným čelem si hodlal odpočinout.

Není bez zajímavostí, že Milevsko je pověstné tím, že po zimě, když přicházejí první vedra, podléhá místní fauna včetně lidí zvýšené sexuální aktivitě. Důkazem je vítání občánků v únoru následujícího roku, kdy počty daleko převyšují ostatní měsíce.

Docent Karel Procházka ve svém díle vidí příčinu v tom, že se ženy v této době příliš rychle zbavují svých svršků. Vše zakončuje sloganem „Stačí jedna schůzka, už je dole blůzka.“

Toto ovšem vyvrací profesor Jiří Kálal, který tvrdí, že muži tak nečiní, a přesto u nich dochází ke stejným pohnutkám.

Proto není divu, že zamilovaný párek sýkorek, myslící jen na milostné hrátky, se dvakrát neohroženě proletěl v těsné blízkosti mistrova obličeje. Příjemný osvěžující vánek a celkové ochlazení měly za následek, že Cimrman, inspirován tímto zážitkem, okamžitě vynalezl stroj, který nazval VĚTRUDĚLÁTOR. Několika čarami, které vyryl do kamene, znázornil lopatky podobné ptačím křídlům poháněné zdvojeným převodem. Časem byl úžasný vynález přejmenován na ventilátor.

Poté zchlazen pokračoval mistr v cestě, nedbaje vynálezu, později tak vzácného, který nechal ležet zapomenut na kameni.

Díky všemocnému vesmíru, kdy nic není náhoda, se v Písku 19. 5. 1943 narodil další génius, který dostal jméno Petr. Šlo o dítě neobyčejně zvídavé. Rodina odjížděla pravidelně na dovolenou do Milevska, které v té době obklopovala panenská příroda.

Aby rodiče nemuseli neustále odpovídat na Petříčkovy dotěrné a stále se opakující otázky „PROČ? PROČ?“, zakoupili mu fotoaparát značky PIONEER od firmy DUFA. Později byly tyto aparáty v padesátých létech přejmenovány na Pionýr a vyzdobeny slámou, srpem a kladivem.

Protože klučina fotil vše, co se mu líbilo, spatřil při vyvolávání filmu majitel fotoateliéru pan Černohlávek na jednom ze snímků podivné čáry na kameni. Toto okamžitě poslal do Prahy, což mělo za následek, že dne 29. 8. 1948 se v Milevsku otevíral závod JANKA, později přejmenovaný na ZVVZ.

Není náhoda, že klučina, celým jménem Petr Brukner, než zběhl k divadlu, se v závodě podílel na projektování například obrovského 4,5 m širokého ventilátoru k odsávání elektráren.

Přes všechny události nesmíme zapomenout na geniálního Járu Cimrmana, který dal základ mimo jiné i tomu, že se město Milevsko tímto proslavilo po celém světě.

 

Chcete vědět co se děje?

Pošlete nám svůj e-mail a získejte informace o aktuálních akcích v Milevsku.