oužíváte zastaralý prohlížeč. Pro rychlejší a bezpečnější procházení webu ho aktualizujte ještě dnes.

Milevsko - pro život i pro dovolenou

Zpravodaj 10/2020 (4 MB ) stáhnout

Nové parkoviště | Kalendář města | Zahájení školního roku | Fotoohlédnutí za Bartolomějským posvícením a Pohádkovým lesem | Anděla Maršálková obdržela ocenění | Rozhovor s ředitelkou knihovny Petrou Bláhovou

Zpravodaj 9/2020 (3.5 MB ) stáhnout

Hospodaření města v I. pololetí | Rozhovor s novým ředitelem ZUŠ - Janem Grögrem | Rozhovor s řediteli základních škol | Rozvrh cvičení TJ Sokol Milevsko | Výlety v okolí Milevska

Zpravodaj 8/2020 (3.5 MB ) stáhnout

Bartolomějské posvícení 2020 - program | Průmyslová zóna připravena na realizace | Rozšíření Domova pro seniory | Rozhovor s kapelou Slza | Pěší a cyklovýlety v okolí Milevska | Křest nové knihy | Dům kultury úspěšným žadatelem o granty

Zpravodaj 7/2020 (3.2 MB ) stáhnout

Nová kniha o Milevsku | Spořitelna dostane novou střechu | Dotace z Jihočeského kraje | Rozhovor s Josefem Kortanem | Rozhovor s Hanou Potměšilovou - starostkou partnerského města Hustopeče | Přerušené dodávky elektrické energie

Zpravodaj 6/2020 (3.4 MB ) stáhnout

Plánované investice na rok 2020 | Informace z jednání rady 4. 5. 2020, 18. 5. 2020 | Rozhovor s P. Mikulášem Selvekem | Rozhovor s Alenou Bolkovou | Rozhovor s Rozhovor s Hanou Hátlovou | Rozhovor s Ivanou Svatkovou | Rozhovor s Marií Mrzenovou | Rozhovor s Jiřím Hroníkem | Projekt Spolu vstupuje do další fáze |

Zpravodaj 5/2020 (3.1 MB ) stáhnout

Rozhovor s Jiřím Batystou | Rozhovor s Vladimírou Štorkovou | Rozhovor s Marií Jarošovou | Rozhovor s Lukášem Kamenským | Rozhovor s Janem Krlínem | Rozhovor s Martinem Hrachem | Rozhovor s Michalem Divíškem | Rozhovor s Petrem Bardou | Rozhovor s Václavem Kašparem | Fungování městských organizací, složek IZS a sportovních klubů v době nouzového stavu

Zpravodaj 4/2020 (3.6 MB ) stáhnout

Rozhovor s Petrou Burdouvou na téma radary | Činnost MAS Střední Povltaví | Alej v Nádražní ulici | Jihočeská hospodářská komora - Výzva k předkládání návrhů do soutěže významná společnost roku a významný živnostník roku | Fotoohlédnutí za Milevskými maškarami

Zpravodaj 3/2020 (3.2 MB ) stáhnout

Plánované investiční akce na rok 2020 | Představení městské policie Milevsko | Rozhovor se zástupci městské policie | Změny u poplatku ze psů

Zpravodaj 2/2020 (3.8 MB ) stáhnout

Milevské maškary 2020 | Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2019 | Investice 2019 | Setkání k participativnímu rozpočtu | Představení odboru dopravy a živnostenského | Pořízení informačního kiosku | Fotoohlédnutí za Sokolskou akademií

Zpravodaj 1/2020 (3.9 MB ) stáhnout

Schválení rozpočetu města Milevska na rok 2020 | Informace z rady města z 2. 12. 2019, 16. 12. 2019, 11. 12. 2019 | V 3. ročníku soutěže „Chytrá města pro budoucnost 2019“ zvítězilo Milevsko s dokumentem nové strategie odpadového hospodářství v kategorii měst do 10 tisíc obyvatel

Zpravodaj 12/2019 (4 MB ) stáhnout

Odevzdání a převzetí dokončené stavby „Obnova komunikace ul. Dukelská“ | Informace z rady města z 23. 10. 2019, 4. 11. 2019 | Vytvořena pravidla a postup tvorby participativního rozpočtu

Zpravodaj 11/2019 (4.1 MB ) stáhnout

Pamětní medaile pro rok 2019 byly uděleny | Představení odboru investic a správy majetku | Rozhovor s ředitelem Milevského muzea Vladimírem Šindelářem | Realizované projekty za podpory Jihočeského kraje | Farní charita Milevsko - Posvěcení nového vozu

Zpravodaj 10/2019 (4.1 MB ) stáhnout

Rekonstrukce Dukelské ulice | Hlášení závad ve městě | Fotoohlédnutí za Bartolomějským posvícením 2019 | Rozhovor s řediteli základních škol | Rozpis cvičení v TJ Sokol Milevsko | Benefiční exhibiční hokejové utkání Happy cup

Zpravodaj 9/2019 (4.4 MB ) stáhnout

Rozhovor s ředitelem DK Milevsko Vítem Kratochvílem | Stavební úpravy chodníku a přechodů v ulici Nádražní a Sažinova | Vodovky z Milevska míří do celého světa | Dobří andělé pomáhají i na písecku

Zpravodaj 8/2019 (6 MB ) stáhnout

Farmářské trhy v Milevsku | Hospodaření města v I. pololetí | Půjčovna elektrokol v TIC Milevsko | Milevský kraj úspěšně žádal o dotace | Bartolomějské posvícení 2019 - program

Zpravodaj 7/2019 (3.5 MB ) stáhnout

Budoucnost lipové aleje v Nádražní ulici | Rozhovor s ředitelkou Městské knihovny | Čtvrtý ročník soutěže Učeň roku | Představení odboru finančního | Písecko z nebe | Upoutávka na Mejdan pro faunu

Zpravodaj 6/2019 (5.6 MB ) stáhnout

Plánované investiční akce | Milevsko sobě | Ukončení provozu mléčného automatu | Představení odboru životního prostředí | Rozhovor s jednatelem Sposu | Praktické rady, jak naložit s odpady | Jarní koncert sborů

Zpravodaj 5/2019 (3.9 MB ) stáhnout

Stěhování do nových kanceláří dokončeno | Den vína a mandlovice z Hustopečí | Na kus řeči se starostou města | Představení odboru vnitřních věcí | Výsadba lípy slovinsko-českého přátelství | Truhly plné předmětů

Zpravodaj 4/2019 (4.1 MB ) stáhnout

Na kus řeči s místostarostou | Představení odboru regionálního rozvoje | Rozhovor s Vítem Králem - jednatelem Služeb města Milevska | Fotoohlédnutí za Milevskými maškarami očima Davida Faice | Seniorská obálka přichází do Milevska

Zpravodaj 3/2019 (3.9 MB ) stáhnout

Akce podpořené z dotačních programů Jihočeského kraje v roce 2018 | Rozhovor s Karlem Procházkou | Představení odboru sociálních věcí | Rekonstrukce Kanceláří městského úřadu | Rekonstrukce Sporthotelu | Stavební práce na hřbitově | Kácení stromů ve městě |

Zpravodaj 2/2019 (3.8 MB ) stáhnout

Nový uzemní plán Milevsko | Rozhovor se starostou města Ivanem Radostou |Představení odboru kanceláře úřadu | Výsledek hospodaření roku 2018 | Výsledky Tříkrálové sbírky | Milevské maškary 2019 aneb ať každý předem ví, budou zase mezinárodní

Zpravodaj 1/2019 (3.2 MB ) stáhnout

Rozpočet na rok 2019 | Harmonogram svozu odpadů | Rozhovor s novým místostarostou - Michalem Horkem | Zrekonstruovaná restaurace Sporthotel | Kontakty Městský úřad Milevsko | Kniha Zmizelý obraz milevského venkova

Zpravodaj 12/2018 (4.5 MB ) stáhnout

Rekonstrukce Švermovy ulice | Město Milevsko – pamětní medaile 2018 | Veřejná zakázka „Podpora procesů plánování sociálních služeb na místní úrovni“ v rámci projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II“ | Krizové tlačítko pro seniory

Zpravodaj 11/2018 (4.3 MB ) stáhnout

Pamětní medaile 2018 | Otázka zastupitelům | Výsledky voleb do zastupitelstva města Milevsko (5. - 6. 10. 2018) | Ježíškova vnoučata 2018 v Milevsku | Návštěva rakouských novinářů v Milevsku

Zpravodaj 10/2018 (3.9 MB ) stáhnout

Přehled investic 2014 - 2018 | Výsadba stromu svobody | Rozhovor s kapelou MIG 21 | TJ Sokol Milevsko - Rozvrh cvičení 2018/2019

Zpravodaj 9/2018 (4.2 MB ) stáhnout

Milevsko sobě | Fantom slaví 45 let | Moje Milevsko | Sibiřská & spol. - malá rekapitulace | Další ročník Hudebních sklepů v Milevsku | Taneční pro dospělé

Zpravodaj 8/2018 (6.4 MB ) stáhnout

Zimní stadion a Sporthotel se připravují na novou sezonu | Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Milevsko - anketa | Bartolomějské posvícení - program

Zpravodaj 7/2018 (3.7 MB ) stáhnout

Rozšířené vozového parku Sociálních služeb Města Milevska | Dům kultury Milevsko a Milevský kraj o. p. s. úspěšně žádaly o dotace | Ekologická zátěž je minulostí | Soutěž o nejhezčí balkon či zahradu

Zpravodaj 6/2018 (3.8 MB ) stáhnout

Švermova odstartovala | Změny ve vydávání cestovních pasů | Změny ve vydávání občanských průkazů | Informace o novém odboru městského úřadu | Ozelenění kruhového objezdu u Bažantnice

Zpravodaj 5/2018 (4.4 MB ) stáhnout

Prezentace Milevska na veletrhu v Českých Budějovicích | Zápisy do mateřských škol | Rozšíření kapacity domova pro seniory v Milevsku | Fotoohlédnutí za Sokolskou akademií

Zpravodaj 4/2018 (3.9 MB ) stáhnout

Nejvýznamnější investice roku 2018 | Svoz odpadů - informace pro občany | Poplatek za komunální odpad 2018 | Noví zaměstnanci městského úřadu | Rozhovor s novým jednatelem sportovní společnosti

Zpravodaj 3/2018 (3.7 MB ) stáhnout

Poplatek ze psů pro rok 2018 | Fotoohlédnutí za Milevskými maškarami | Milevské maškary na seznamu českých kulturních statků | Turistická karta Toulavka v novém a pro každého

Zpravodaj 2/2018 (3.8 MB ) stáhnout

Živé Milevsko získalo dotační podporu | Projekty podpořené EU - Integrovaný regionální operační systém | Změny na městském úřadě | Městský úřad Milevsko - kontakty | Výsledky Tříkrálové sbírky | Milevské maškary 2018 - program

Zpravodaj 1/2018 (3.9 MB ) stáhnout

Rozpočet 2018 schválen | Harmonogram svozů odpadu 2018 | Tříkrálová sbírka | PF města Milevska | Sběr potravinářských olejů a tuků

Zpravodaj 12/2017 (4.6 MB ) stáhnout

Studie prostoru Spořitelny | Rozhovor s novým zastupitelem Ondřejem Šimánkem | Šumava a její zajímavosti | Darujet kulturní zážitek - tip na vánoční dárek | Milevské vánoční zastavení

Zpravodaj 11/2017 (3.6 MB ) stáhnout

Město Milevsko - pamětní medaile 2017 | Milevsko vítězem v Jihočeském kraji v soutěži Aktivní obec | Informace o plánovaném kácení stromů | Oslavy výročí kláštera v Milevsku | Milevský kraj díky dotacím realizoval nové projekty

Zpravodaj 10/2017 (6.4 MB ) stáhnout

Pozvánka - Slavnostní večer u příležitosti 99. výročí vzniku Československé republiky | TJ Sokol Milevsko - Rozvrh cvičení | Značení ulic - doplnění tabulek | Dvůr Poliklinika Milevsko - výměna povrchu | Pěstounská péče

Zpravodaj 9/2017 (7.2 MB ) stáhnout

Projekt Živé Milevsko - Smart Region | Stavební úpravy - Okružní křižovatka silnic I/19 a II/105 Milevsko | Medaile starosty města Milevska - výzva k předkládání návrhů | Dokončení opravy chodníků a parkovišť v Komenského ulici | Rozhovor s kurátorem uměleckých sbírek Liborem Šturcem

Zpravodaj 8/2017 (8.4 MB ) stáhnout

Nová podlaha v milevské sportovní hale | Milevský smíšený sbor v Itálii | Výměna vodovodu v ulici Sibiřská a Kpt. Jaroše | Zahájení provozu mikrojeslí | Ohlédnutí za Open air music fest Přeštěnice | Bartolomějské posvícení 2017 - program

Zpravodaj 7/2017 (7.4 MB ) stáhnout

Prezident České republiky Miloš Zeman v Milevsku | Novinky na veřejném pohřebišti v Milevsku | Milevský kraj získal tři dotace od Jihočeského kraje | Vyhodnocení soutěže Učeň roku | Mejdan pro faunu

Zpravodaj 6/2017 (6.4 MB ) stáhnout

Sportovní hry mateřských škol | Změny v registru vozidel | Příspěvky zastupitelů | Posílení sběrné sítě na vyřazené elektro | Ze života knihovní lektorky

Zpravodaj 5/2017 (9.3 MB ) stáhnout

Záměry města v oblasti dopravy | Hlášení závad | Chodník v areálu MŠ Kytička | Milevské maškary 2017 - vyúčtování akce | Tři novinky z Toulavy | Oběžná dráha - víc než jen pěvecká soutěž

Zpravodaj 4/2017 (5.5 MB ) stáhnout

Turistické informační centrum v novém | Poplatek za komunální odpad pro rok 2017 | Milevsko má nového radního | Milevský ženský a Milevský smíšený sbor oslavují 40 a 20 let | Ocenění firmy a živnostníka roku 2016

Zpravodaj 3/2017 (5.1 MB ) stáhnout

Pro Milevské kino byl rok 2016 rekordní | Dotační program kultura 2017 - 2. kolo | Poplatek ze psů pro rok 2017 | Rok 2016 byl pro město finančně úspěšný | Výroční zpráva o činnosti MP | Fotoohlédnutí za Plesem města Milevska

Zpravodaj 2/2017 (5.2 MB ) stáhnout

Muzeum Milevských maškar finišuje - slavnostní otevření | Nový jednatel Služeb města Milevska | Rozvojové aktivity pro rok 2017 | Městský úřad Milevsko - kontakty | Výsledky Tříkrálové sbírky | Milevské maškary 2017 - program

Zpravodaj 1/2017 (5.7 MB ) stáhnout

Rozpočet města pro rok 2017 |Příspěvky zastupitelů | Harmonogram svozů odpadu 2017 | Nová kniha Zdeňka Kláska | Nová pracovní doba v Odborném sociálním poradenství | Komise pro sociálně-právní ochranu dětí