Milevsko pro život i pro dovolenou

 1. Plakáty k výlepu jsou přijímány v provozní době Turistického informačního centra v Milevsku:
  Milevskem s.r.o.
  sídlo firmy: Nádražní 846, 399 01 Milevsko
  provozovna infocentra: Nám. E. Beneše 6, 399 01 Milevsko
  tel.: +420 735 759 510
  tel.: +420 383 809 101
  e-mail: infocentrum@milevskem.cz
 2. Výlepový den — zpravidla neděle! Uzávěrka příjmu plakátů — pátek 16:30 hod.
 3. Výlep lze objednat minimálně na jeden a maximálně na čtyři týdny. Je - li výlep požadován na dobu delší než čtyři týdny, výlep se obnovuje a znovu účtuje. Cena se stanovuje za každý započatý týden.
 4. Formát vylepovaných plakátů se určuje při přejímání plakátů. Pokud plakát přesahuje normovaný rozměr je účtován za rozměr větší.
 5. Rezervace a garantovaný výběr místa na výlepových plochách se neprovádí.
 6. Výlep se hradí hotovostně, v případě úhrady fakturou je nutná objednávka.
 7. Z výlepu jsou vyloučeny plakáty, které mají urážlivý obsah, jejich zveřejnění by mohlo způsobit pohoršení nebo jsou v rozporu s dobrými mravy.
 8. Neoprávněný výlep bude ihned likvidován a oznámen Městské policii.
 9. Volební kampaň
  1. V době oficiální volební kampaně vylepí společnost na plakátovacích plochách maximálně 5 plakátů formátu A2 každému subjektu kandidujícímu v příslušných volbách. Pokud dojde k souběhu dvojích voleb ve stejném termínu (např. volby komunální a senátní apod.), pohlíží se na volební kampaně odděleně i tehdy, když v nich kandidují totožné subjekty.
  2. Formát plakátů může být libovolný, ve svém souhrnu však nesmí přesáhnout plochu uvedenou v bodě 1. (tedy lze vylepit např. deset plakátů formátu A3, dva plakáty formátu Al apod.).
  3. Na využití plochy má vliv pouze obsah plakátu (tedy to, který politický subjekt propaguje), nikoli zadavatel zakázky.
  4. Evidenci využití plakátovacích ploch vede pracovník pověřený výlepem.
  A4 A3 A2 A1 AO
1 týden 25 Kč 30 Kč 45 Kč 60 Kč 85 Kč
2 týdny 40 Kč 45 Kč 60 Kč 85 Kč 120 Kč
3 týdny 55 Kč 60 Kč 85 Kč 120 Kč 170 Kč
4 týdny 80 Kč 85 Kč 120 Kč 170 Kč 240 Kč
přelepky 6 Kč 6 Kč 6 Kč 6 Kč 6 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Ceník platný od 1. 1. 2020.

Chcete vědět co se děje?

Pošlete nám svůj e-mail a získejte informace o aktuálních akcích v Milevsku.