Načítání…

Severně od obce Květov stojí na návrší osada svatý Jan. Roku 1567 zde byl na místě původní kaple vystavěn kostel sv. Jana Křtitele a Panny Marie. Jedná se o pozdně gotickou jednolodní stavbu s pětibokým závěrem se sakristií na jižní straně a předsíňkou před západním průčelím, která se nachází v Seznamu kulturních památek v okrese Písek. Na hřbitově u kostela jsou uloženy ostatky ze hřbitova v Červené nad Vltavou, jenž byl zatopen při napouštění Orlické přehrady. Od středověku je tato osada vyhledávaným poutním místem, odkud se poutníkům nabízí nádherný výhled do kraje. Takovou zajímavostí je, že se v blízkosti osady až do konce 19. století těžilo v dolech Velká Halda olovo a stříbro. Tyto doly byly starší než Kutnohorské doly a byly založeny na popud Jana Lucemburského. Hlavní štola byla hluboká 65 metrů a dolů se lezlo po žebřících. Vytěžená ruda byla dopravována zprvu povozy a později po železnici do Příbrami. Kostel je veřejnosti přístupný v době bohoslužeb a v jeho sousedství se nachází rozsáhlý hřbitov.

Adresa

Adresa:

Květov 21

GPS:

49.43835261181144, 14.2768908472774