Načítání…

Nová synagoga se nachází ve městě Milevsku v Sokolovské ulici čp. 209, asi 300 metrů od hlavního náměstí. Synagoga byla postavena za 1. světové války v letech 1914 – 1919 jako náhrada za starou synagogu, která přestala dostačovat. Jedná se o dílo pražského architekta Františka Střílky a předního architekta období českého kubismu Oldřicha Tyla. Představuje unikátní kombinaci pseudoempírových a kubistických prvků. Kubismus je zastoupen ojedinělým průčelím štítu, trojúhelníkovým tvarem štítu, který je podepřen čtyřmi sloupy, se stavba hlásí k empíru. Bohoslužby se v synagoze konaly až do druhé světové války, během okupace její prostory sloužily jako sklad sušeného mléka a obalů. Válka zapříčinila zánik židovské obce a od roku 1950 je budova využívána jako křesťanský kostel Církve československé husitské. V interiéru se zachovala čelní stěna se svatostánkem – schránkou na Tóru a symboly Desatera, a dále ženská galerie podepřená kamennými sloupy. V roce 1997 byly na synagogu umístěny dvě pamětní desky připomínající genocidu Židů za 2. světové války. Na první desce je v hebrejštině a češtině tento nápis: „Tato budova byla před 2. světovou válkou synagogou Židovské obce v Milevsku. V letech 1939 – 1945 byli téměř všichni její členové, ženy, muži i děti, povražděni nacisty. Tuto desku věnuje město Milevsko památce židovských spoluobčanů.“ Druhá deska nese jména devadesáti židovských obětí nacismu z Milevska a okolí.

V současnosti je kostel přístupný o bohoslužbách a po domluvě s farářkou paní Horkovou na telefonu 732 180 876.

Adresa

Adresa:

Sokolovská 209, Milevsko

GPS:

49.45245478448658, 14.36222190963997

Telefon: