Načítání…

Obec Žebrákov disponuje významným souborem lidové architektury, a tak byla roku 1995 vyhlášena vesnickou památkou zónou. Ve vsi se nachází několik roubených chalup. Nejvýznamnější památkou lidové vesnické architektury je usedlost čp. 1 na návsi, hned naproti kapličce. Jedná se o zděnou stavbu se zápražím z 19. století stojící na místě starší roubené chalupy z roku 1798. V sousední usedlosti čp. 2 se uchovala pozoruhodná pilířová kolna se sýpkou v podstřeší, která má ve štítu pavláčku spojenou s původním domem (dnes novostavbou) dřevěným mostkem s vyřezávaným zábradlím. Drobná roubená chalupa čp. 12 z přelomu 18. a 19. století je vybavena sedlovým vstupním portálem. I přes dílčí modernizace si ves uchovala nenarušenou podobu drobného vesnického sídla oblasti Středního Povltaví. Okolo středu vesnice jsou k vidění drobné chalupy a hospodářské usedlosti. Díky malebnému okolí zde ve 20. století postupně vznikla rekreační a chatová oblast.

Adresa

Adresa:

Žebrákov

GPS:

49.5315769, 14.222262199999932