Milevsko pro život i pro dovolenou

Zlatí uhoří - Výstava v Galerii M

Výstava
  • Ostatní zařízení

Obrazy, objekty a motocyklové koncepty v Galerii M

V měsíci říjnu milevská Galerie M nabídne návštěvníkům nevšední zážitek. O něj se postará dvojice jihočeských výtvarníků Tomáš Pitlík a Ladislav Hodný mladší. V nedaleké Bechyni žije a tvoří absolvent strakonické Střední průmyslové školy strojní Tomáš Pitlík (nar. 1967), jenž se po předčasném ukončení ČVUT v Praze začal věnovat soukromému studiu umění. Malovat začal od první chvíle, kdy jako malé dítě udržel v ruce tužku. O dráze profesionálního výtvarníka však neuvažoval, malování se mu stalo koníčkem. Za klíčové ve svém životě považuje setkání se členy výtvarné umělecké skupiny založené táborským výtvarníkem a básníkem Jaroslavem Chobotem s názvem M. E. N., jejíž členem je od roku 2002. V tomto období se seznámil s lidmi z oblasti výtvarného umění, kteří ocenili jeho práce a objevné hledačství nových výtvarných postupů. Jeho tvorba je zastoupená malbou, reliéfními objekty, plastikami (práce především s kovem a kamenem), a v neposlední řadě motocyklovými studiemi, jimž se věnuje od roku 2005. Již o tři roky později se účastnil první mezinárodní přehlídky designových motocyklových konceptů "Bohemia Custom Praha" a v následujících letech se těžiště jeho tvorby přesunulo k jejich návrhům a realizacím. Výtvarník a stavitel motocyklů Tomáš Pitlík se pravidelně účastní mezinárodních soutěží přestaveb jednostopých vozidel a v umístění pravidelně obsazuje přední příčky. Doposud je držitelem více než deseti prvenství z těchto soutěží.

Jeho poslední koncepty získaly ocenění v seriálu světových přehlídek oficiálního mistrovství světa AMD Worldchampionship of Custom Bike Building (tj. nový umělecký směr, informace níže pod čarou). „Vzhled motocyklu Kettenrad už vychází zcela z mé fantazie a je technicky inovativní tím, že motor pohání přední kolo, což je v oblasti stavby motocyklů zcela výjimečné. Jeho devizami jsou odvážný nápad, originální konstrukční řešení a zcela odlišné postupy realizace, při níž prakticky celý stroj se všemi komponenty jsem vytvořil výhradně pomocí ručního nářadí. Zajímavé je i spojení s výtvarníkem Ladislavem Hodným mladším, jenž se postaral o originální a ve světě dosud neaplikovanou výzdobu komponentů taveným stříbrem. Myslím, že právě tento výrazný prvek společně s velmi neobvyklou konstrukcí, kdy má motocykl poháněné přední kolo překříženým řetězem, upoutal pozornost. Nejednomu obdivovateli totiž vrtalo hlavou, na kterou stranu se motorka vlastně pohybuje,“ přibližuje výtvarník a konstruktér v jedné osobě, jenž od roku 1997 realizoval nebo se účastnil více než sta samostatných nebo skupinových výstav a customových přehlídek v Čechách i v zahraničí. V Milevsku se od roku 2018 pravidelně představuje na tradiční kolektivní výstavě Výtvarníci Milevska a okolí.


Vystavená díla Tomáše Pitlíka doplní obrazy výtvarníka s profesí knihaře Ladislava Hodného mladšího (nar. 1973). Ten žije a tvoří v Týně nad Vltavou a autorsky se podílí na vytváření motocyklových konceptů. Ve své tvorbě navazuje na rodinnou tradici umělecké vazby knih (knihařský atelier LH) a rovněž se věnuje malbě, ve které uplatňuje inovativní postupy inspirované technikami využívanými v knižní vazbě. Účastnil se mnoha mezinárodních výstav, v oboru malby zastoupených např. přehlídkami "Intersalon" a v oboru designu právě ve spolupráci s Tomášem Pitlíkem reprezentovaných světovými soutěžemi AMD Worldchampionship v Kolíně nad Rýnem.

Podzimní expozice v Galerii M s názvem " Z L A T Í U H O Ř Í ", jenž je jejich první společnou výstavou v Milevsku, bude otevřena ve středu 6. října. Galerie společně s dvojicí autorů si Vás dovoluje srdečně pozvat do výstavní síně a těší se na Vaši návštěvu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Custom bike building je nový umělecký směr, jehož vznik lze datovat přibližně k přelomu 20. a 21. století. Ve své podstatě je zde motocykl chápán nikoliv jako dopravní prostředek, ale jsou zde vyzdvihnuty především estetické, výtvarné a emotivní stránky tohoto "novodobého koně" koncipovaného nyní už ne s důrazem na co nejvyšší užitnou hodnotu, ale s akcentem na originální a především inovativní designová a konstrukční řešení, kdy nejvyššími metami inovativnosti jsou takové postupy, jaké dosud nebyly nikým uplatněny. Takováto svébytná umělecká díla nemohou být běžně provozována, avšak pro účast v nejvyšší světové soutěži musí být prokazatelně funkční. Motocyklový koncept (custom) je v této umělecké sféře chápán jako syntéza sochařství a techniky, ovšem takové, která nemusí být nutně vždy uplatňována v nejmodernějším pojetí, ale stále častěji bývá pojata způsobem historizujícím, kdy se svým způsobem vrací k přelomu století devatenáctého a dvacátého nebo ke zlaté éře dvacátých let“, prozrazuje vystavující autor Tomáš Pitlík.

  • 06. 10. 2021 v 09:00 hod.
    27. 10. 2021 do 17:00 hod.
  • Vstupné
10Kč
Milevské slavnosti, Bartolomějské posvícení
Gigitalizujeme firmy

Chcete vědět co se děje?

Pošlete nám svůj e-mail a získejte informace o aktuálních akcích v Milevsku.