Obecně prospěšná společnost Milevský kraj plní funkci regionálního informačního střediska pro celý milevský region. Společnost byla založena 1. ledna 2001 a u jejího vzniku stály čtyři subjekty – Svazek obcí Milevska, Město Milevsko, Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku a Spolek pro mezinárodní spolupráci Milevsko, které se zároveň staly jejími zakladateli. V současnosti Milevský kraj o. p. s. již plně spadá pouze pod město, neboť se Město Milevsko ve třetím čtvrtletí roku 2013 stalo jeho jediným zakladatelem.

Jak již název Milevský kraj napovídá, společnost se zabývá shromažďováním, zpracováváním a poskytováním všestranných informací o milevském regionu a blízkém okolí a o aktuálním dění ve městě a v celém regionu z oblasti turistiky, společenského, kulturního a sportovního života, činnosti veřejné správy, spolků a občanských iniciativ. Mezi další činnosti společnosti patří propagace regionu Milevsko s městem Milevskem jako jeho centrem v mediích, na internetu, na veřejnosti v tuzemsku i v zahraničí a tím napomáhá jeho zviditelnění. Milevský kraj o. p. s. usiluje o zvýšení povědomí o mikroregionu ze strany široké veřejnosti a snaží se z regionu Milevsko vytvořit turisticky atraktivní destinaci, která bude konkurenceschopná nejen v pestré nabídce atraktivit, ale také v oblasti rozsahu a kvality poskytovaných služeb. Společnost Milevský kraj je také neodmyslitelně spjata s provozováním turistického informačního centra, které o. p. s. provozuje na objednávku pro Město Milevsko. Milevský kraj o. p. s. je také již tradičně pořadatelem různých kulturních akcí – tou nejznámější je jeden z největších hudebních festivalů jižních Čech – Open Air Musicfest Přeštěnice.

Milevský kraj – obecně prospěšná společnost
sídlo: Nám. E. Beneše 6, 399 01 Milevsko

IČ: 26031663
DIČ: CZ26031663   Jsme plátci DPH.

číslo účtu: 642825389/0800
  infocentrum@milevskem.cz
  +420 383 809 101 – turistické informační centrum
   +420 724 515 636 – Lenka Košatková, Dis. – manažer cestovního ruchu
  +420 776 33 88 55 – Mgr. Vít Kratochvíl – ředitel o. p. s. Milevský kraj

Ředitel:
Mgr. Vít Kratochvíl – ředitel o. p. s. Milevský kraj
  383 809 200, 776 33 88 55
reditel@milevskem.cz

Správní rada:
Ing. Václav Pavlečka
PhDr. Jiří Kálal
Karel Reiniš

Dozorčí rada:
Mgr. Josef Bílek (Spolek pro rozvoj kultury Milevska)
Petra Procházková (Město Milevsko)
Mgr. Ivana Stráská (Svazek obcí Milevska)

 Zaměstnanci:
Lenka Košatková, Dis. – manažer cestovního ruchu regionu Milevsko (milevskykraj@milevskem.cz)
Hana Bočanová – pracovník informačního centra

Výroční zprávy: