Milevsko pro život i pro dovolenou

Rybník Boukal

Rybník Boukal je přírodní památka, nachází se nedaleko města Milevska, jedná se o lesní rybník s rozsáhlými porosty rákosin a ostřic.

Najdete ho v katastru obce Něžovice ležící 1 km od obce Zbelítov a 2 km severozápadně od Milevska.

Díky výskytu ohroženého druhu kuňky obecné a dalších chráněných druhů fauny a flóry byl rybník Boukal roku 2004 vyhlášen za Evropsky významnou lokalitu.

V roce 2011 byla tato přírodní památka rozšířena o nedaleký rybník Slatina (též Zlatina) a přilehlé mokřadní louky, a tak se její rozloha zvětšila z původních 4,61 ha na 8,11 ha.

Tyto rybníky jsou vzájemně propojeny potokem – výše položený je Boukal, níže po potoku je situován rybník Slatina. V tomto unikátním ekosystému je zaznamenán výskyt druhově bohaté fauny vodních ptáků, jako je moták pochop či potápka malá, a početné populace několika druhů obojživelníků (kromě kuňky obecné je to například skokan zelený, rosnička zelená či ropucha obecná).

K rybníku se lze dostat po silnici mezi Milevskem a Hrejkovicemi.

Dále k lokalitě vede několik značených turistických cest (např. červená a žlutá turistická značka), jejichž rozcestí se nachází v blízkosti hráze rybníka, a kolem této lokality rovněž prochází značená naučná stezka.

Rybník Boukal na mapě

Další přírodní cíle

Hajda

Lokalita nedaleko města Milevska, přes kterou vedou některé pěší trasy kolem města a také ...

Husova kazatelna

Husova kazatelna je přírodní památka a pravděpodobně největší viklan v ČR a podle pověsti ...

Chcete vědět co se děje?

Pošlete nám svůj e-mail a získejte informace o aktuálních akcích v Milevsku.