Milevsko pro život i pro dovolenou

Čertovo břemeno

Čertovo břemeno je menší skalní blízko vrcholu hory Javorová skála 723 m n. m.

Podle Čertova břemene se označuje typ granitoidů vyskytující se v jihovýchodní části středočeského plutonu. Jedná se o durbachity - tmavé minerály bohaté syenity až granity.

Čertovo břemeno je součástí území mikroregionu „Společenství obcí Čertovo břemeno“. Mikroregion je svazkem dvanácti obcí, který vznikl již v roce 1996 a název dostal právě podle skalního útvaru „Čertovo břemeno“, opředeného několika pověstmi. 

Územím mikroregionu prochází mezinárodní zelená stezka Greenways Praha - Vídeň. V její návaznosti a ve snaze zpřístupnit návštěvníkům turisticky atraktivní místa mikroregionu vzniklo několik velmi dobře značených místních cykloturistických tras s názvem Greenways Čertovo břemeno.

Zelené stezky Greenways Čertovo břemeno jsou složeny z cykloturistických tras, zimních běžkařských stop, pěších turistických tras, naučných stezek, křížové cesty z Jistebnice ke kapli sv. Máří Magdalény, lesoparku Městské sady Jistebnice, vycházkového okruhu Městskou památkovou zónou Sedlec-Prčice a sedmi výletních tras s názvem Putování za kapličkami Českého Meránu.

Je zde dostatek přírodních a architektonických zajímavostí.

Pověst
Dle pověsti čert, který letěl s těžkým břemenem, již v tomto místě nemohl, a tak si chtěl odpočinout. Uviděl skalní výchoz a zastavil se na něm. Jak tam stál, tak pod tíhou břemene obtiskl své kopyto do skály. A opravdu nyní je na vrcholku skalního výchozu důlek jako pozůstatek po čertově zastávce.

Čertovo břemeno na mapě

Další přírodní cíle

Husova kazatelna

Husova kazatelna je přírodní památka a pravděpodobně největší viklan v ČR a podle pověsti ...

Sobědražský prales

Přírodní památka o rozloze 1.6400 ha, předmětem ochrany je zde přestárlý bukový a dubový ...

Chcete vědět co se děje?

Pošlete nám svůj e-mail a získejte informace o aktuálních akcích v Milevsku.