• Elektrokola se pronajímají a vracejí v místě Půjčovny elektrokol – Turistické informační centrum Milevsko. Fyzicky budou vydány ze skladu příslušníky Městské police Milevsko po vyřízení výpůjčních dokladů v sídle půjčovny.
  • Maximální délka výpůjčky kola je 3 dny. V poslední den výpůjčky je nájemce povinen vrátit elektrokolo nejpozději 15 minut před koncem provozní doby půjčovny. Jedna fyzická osoba si může zapůjčit pouze jedno elektrokolo.
  • Provozní doba, adresa a kontakty půjčovny:

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM MILEVSKO (Milevský kraj, o.p.s.) 

Adresa TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA:

nám. E. Beneše 6, 399 01 Milevsko
tel. 383 809 101
email: infocentrum@milevskem.cz

Provozní doba:

září – květen: Po – Pá: 8:30 – 12:00, 13:00 – 17:00; So: 9:00 – 12:00; Ne: zavřeno
červen – srpen: Po – Pá: 8:30 – 12:00, 13:00 – 17:00; So: 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00, Ne: 13:00 – 17:00

O státních svátcích (vyjma Vánoc) je otevřeno jako v neděli v hlavní sezóně, tedy od 13:00 do 17:00 hod.

  • Kola je možné se rezervovat v sídle půjčovny, na uvedených kontaktech půjčovny nebo formou rezervačního formuláře na www.milevskem.cz. Bez potvrzení rezervace půjčovnou je rezervace neplatná. Pokud se nájemce nedostaví (popř. nekontaktuje půjčovnu) do 30 minut po stanoveném termínu rezervace, je rezervace neplatná a kola mohou být pronajata dalším zájemcům.
  • Nájemce je povinen před uzavřením nájemní smlouvy složit půjčovně v hotovosti částku představující kauci ve výši 1000,- Kč za zapůjčené kolo.
  • Půjčovné za využití elektrokol je bezplatné.
  • Půjčovna předá nájemci elektrokolo spolu s plně nabitou baterií, předními a zadními světlomety a zámkem s klíčem. Zákazník je povinen vrátit provozovateli elektrokolo spolu s výše uvedenými věcmi v místě jeho převzetí, v dohodnutém termínu, čistý a ve stavu, který odpovídá řádnému využívání po dohodnutou dobu v souladu s účelem, jemuž je určen.
  • Kompletní informace jsou uvedeny ve Výpůjčním řádu půjčovny elektrokol v Milevsku

Rezervační formulář (rezervace bude potvrzena telefonicky)