oužíváte zastaralý prohlížeč. Pro rychlejší a bezpečnější procházení webu ho aktualizujte ještě dnes.

: pro život i pro dovolenou

Říčka Smutná

Říčka Smutná pramení u obce Chyšky v západní části Čertovy hrbatiny a v Bechyni se vlévá do řeky Lužnice.

Její celková délka je 44 km a v úseku dlouhém 2,5 km – od hráze rybníka Chobot 1,5 km východně od městyse Sepekov, až po most na Silnici Sepekov – Opařany, 2km jihovýchodně od Sepekova, byla v roce 1985 prohlášena za přírodní památku s názvem Smutný (velikost 4,35 ha). Přirozeně meandrující horní část toku říčky Smutná zasazená do krajinářsky působivého údolí tvoří hnízdní biotop početných populací druhově bohaté avifauny a pravidelně se zde vyskytuje také vydra říční. V povodí říčky byly objeveny pozůstatky mohyl, jež jsou důkazem osídlení této oblasti již v dávných dobách. Podle pohřebišť, která jsou rozeseta při jejím toku, dostala říčka pravděpodobně i své jméno.

Říčka Smutná na mapě

Další přírodní cíle

Dehetník

Dehetník byl vyhlášen za přírodní památku v roce 1986 za účelem ochrany vlhké louky, na ...

Kněz u Hrazan

Kněz u Hrazan je přírodní památka. Předmětem ochrany je unikátní geologický útvar – ...

OPEN AIR festival Přeštěnice